Creative Commons-lisens
Terminologibase for universitets- og høgskolesektoren utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet er lisensiert under en
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Basert på et verk på adresse termbase.uhr.no.